Pafu Nitta diwany

0 Teswir(ler) 
EM070
8 Harytlar
9.240 M
6.930 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy:85sm  Giňligi:155sm  Çuňlugy:70sm
EM070
8 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Pafu Nitta diwany

Teswiriňizi ýazyň