Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Tegelek güldan

0 Teswir(ler) 
ED85228
5 Harytlar
325 M
218 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok

Tegelek güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 10 sm. - Boýy: 8.5 sm.

ED85228
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Tegelek güldan

Teswiriňizi ýazyň