Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

BONE ROSA 29 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

0 Teswir(ler) 
PROSA29YTM0007
40 Harytlar
3.920 M
2.900 M 26% tygşytlaň
Salgyt ýok

Gül ýapraklary görnüşinde taýýarlanan tabak toplumy ýygnalanda, dünýäniň iň owadan bagynda gülleri ýada salýan kemsiz gül görnüşi ýüze çykýar. Reňki we görnüşi bilen romantikany ýada salýan Rosa toplumy, Aşyklar gününde desterhanyňyza öz stili bilen söýgi çaýar. Rosa 29 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy öçügsi gülgüne Rosa toplumy kalbyňyza mähir çaýýan we ylham berýän dizaýny bilen özüne haýran galdyrýar.

Kütahya farfor Bone Rosa 29 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy:

  • 6 sany 27 sm Hyzmat ediş tabaklary
  • 6 sany 23 sm Çuň tabak
  • 6 sany 22 sm Tort üçin tabak
  • 6 sany 16 sm Käse
  • 1 sany 26 sm Käse
  • 2 sany 26 sm Gaýyk şekilli tabak
  • 1 sany Duzdan (duz gaby)
  • 1 sany Burç gaby
PROSA29YTM0007
40 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

BONE ROSA 29 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

Teswiriňizi ýazyň