Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Üçli bezeg diwar tekjesi

0 Teswir(ler) 
EM040
4 Harytlar
5.070 M
3.803 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

Ulusy:

Boýy: 40 sm

Giňligi: 11 sm

Uzynlygy: 40 sm

Ortaky:

Boýy: 20 sm

Giňligi: 9 sm

Uzynlygy: 40 sm

Kicisi:

Boýy: 30 sm

Giňligi: 11 sm

Uzynlygy: 40 sm

EM040
4 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 14 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Üçli bezeg diwar tekjesi

Teswiriňizi ýazyň