Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metaldan güldan

0 Teswir(ler) 
ED28411
1 Haryt
1.962 M
1.314 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Metaldan güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: ini: 22 sm. - boýy: 15 sm.

ED28411
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metaldan güldan

Teswiriňizi ýazyň